SUNXO - Manxa Ferros

SUNXO   (67) productes

DIMENSIÓ2
DIMENSIÓ1
DIÀMETRE
 • 17297
  SUNXO 8X11/8X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17297
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 2.08 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:8 x 11 x 8mm.
  ATRIBUTS
  DIÀMETRE : 8
  DIMENSIÓ2 : 11
  DIMENSIÓ1 : 8


  Quantitat UN

 • 17298
  SUNXO 10X15/8X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17298
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 2.18 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:10 x 15 x 8mm.
  ATRIBUTS
  DIÀMETRE : 8
  DIMENSIÓ2 : 15
  DIMENSIÓ1 : 10


  Quantitat UN

 • 17321
  SUNXO 15X20/10X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17321
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.29 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:15 x 20 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 20
  DIMENSIÓ1 : 15


  Quantitat UN

 • 17325
  SUNXO 20X20/10X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17325
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.36 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:20 x 20 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 20
  DIMENSIÓ1 : 20


  Quantitat UN

 • 17346
  SUNXO 30X30/12X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17346
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 5.534 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:30 x 30 x 12mm.
  ATRIBUTS
  DIÀMETRE : 12
  DIMENSIÓ2 : 30
  DIMENSIÓ1 : 30


  Quantitat UN

 • 18793
  SUNXO 8X8/10X6000 E-6 C/15

  Codi Manxa: 18793
  QUALITAT: QUALITAT COMERCIAL
  Pes UAHE: 3.309 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:8 x 8 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 8
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 8


  Quantitat UN

 • 18794
  SUNXO 8X8/12X6000 E-6 C/15

  Codi Manxa: 18794
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 4.398 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:8 x 8 x 12mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 8
  DIÀMETRE : 12
  DIMENSIÓ2 : 8


  Quantitat UN

 • 17330
  SUNXO 10X15/10X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17330
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.108 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:10 x 15 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 10
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 15


  Quantitat UN

 • 17315
  SUNXO 10X15/10X6000 E-6 C/20

  Codi Manxa: 17315
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.108 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:10 x 15 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 10
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 15


  Quantitat UN

 • 17316
  SUNXO 10X15/10X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17316
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.108 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:10 x 15 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 10
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 15


  Quantitat UN

 • 17339
  SUNXO 10X15/12X6000 E-6 C/20

  Codi Manxa: 17339
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 4.557 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:10 x 15 x 12mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 10
  DIÀMETRE : 12
  DIMENSIÓ2 : 15


  Quantitat UN

 • 17307
  SUNXO 10X15/8X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17307
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 2.184 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:10 x 15 x 8mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 10
  DIÀMETRE : 8
  DIMENSIÓ2 : 15


  Quantitat UN

 • 17331
  SUNXO 10X20/10X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17331
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.192 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:10 x 20 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 10
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 20


  Quantitat UN

 • 17512
  SUNXO 10X20/10X6000 E-5 C/30

  Codi Manxa: 17512
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 2.84 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:10 x 20 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 10
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 20


  Quantitat UN

 • 17317
  SUNXO 10X20/10X6000 E-6 C/20

  Codi Manxa: 17317
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.108 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:10 x 20 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 10
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 20


  Quantitat UN

 • 17318
  SUNXO 10X20/10X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17318
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.192 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:10 x 20 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 10
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 20


  Quantitat UN

 • 17350
  SUNXO 10X20/12X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17350
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 4.41 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:10 x 20 x 12mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 10
  DIÀMETRE : 12
  DIMENSIÓ2 : 20


  Quantitat UN

 • 17340
  SUNXO 10X20/12X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17340
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 4.41 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:10 x 20 x 12mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 10
  DIÀMETRE : 12
  DIMENSIÓ2 : 20


  Quantitat UN

 • 17308
  SUNXO 10X20/8X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17308
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 2.274 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:10 x 20 x 8mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 10
  DIÀMETRE : 8
  DIMENSIÓ2 : 20


  Quantitat UN

 • 17299
  SUNXO 10X20/8X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17299
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 2.274 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:10 x 20 x 8mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 10
  DIÀMETRE : 8
  DIMENSIÓ2 : 20


  Quantitat UN

 • 17332
  SUNXO 10X24/10X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17332
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.287 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:10 x 24 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 10
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 24


  Quantitat UN

 • 17333
  SUNXO 15X15/10X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17333
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.192 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:15 x 15 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 15
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 15


  Quantitat UN

 • 17319
  SUNXO 15X15/10X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17319
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.192 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:15 x 15 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 15
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 15


  Quantitat UN

 • 17351
  SUNXO 15X15/12X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17351
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 4.41 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:15 x 15 x 12mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 15
  DIÀMETRE : 12
  DIMENSIÓ2 : 15


  Quantitat UN

 • 17341
  SUNXO 15X15/12X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17341
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 4.41 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:15 x 15 x 12mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 15
  DIÀMETRE : 12
  DIMENSIÓ2 : 15


  Quantitat UN

 • 17309
  SUNXO 15X15/8X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17309
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 2.279 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:15 x 15 x 8mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 15
  DIÀMETRE : 8
  DIMENSIÓ2 : 15


  Quantitat UN

 • 17300
  SUNXO 15X15/8X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17300
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 2.279 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:15 x 15 x 8mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 15
  DIÀMETRE : 8
  DIMENSIÓ2 : 15


  Quantitat UN

 • 17334
  SUNXO 15X20/10X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17334
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.287 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:15 x 20 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 15
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 20


  Quantitat UN

 • 17320
  SUNXO 15X20/10X6000 E-5 C/30

  Codi Manxa: 17320
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.04 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:15 x 20 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 15
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 20


  Quantitat UN

 • 17352
  SUNXO 15X20/12X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17352
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 4.515 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:15 x 20 x 12mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 15
  DIÀMETRE : 12
  DIMENSIÓ2 : 20


  Quantitat UN

 • 17342
  SUNXO 15X20/12X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17342
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 4.515 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:15 x 20 x 12mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 15
  DIÀMETRE : 12
  DIMENSIÓ2 : 20


  Quantitat UN

 • 17310
  SUNXO 15X20/8X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17310
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 2.363 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:15 x 20 x 8mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 15
  DIÀMETRE : 8
  DIMENSIÓ2 : 20


  Quantitat UN

 • 17301
  SUNXO 15X20/8X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17301
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 2.363 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:15 x 20 x 8mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 15
  DIÀMETRE : 8
  DIMENSIÓ2 : 20


  Quantitat UN

 • 17335
  SUNXO 15X25/10X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17335
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.36 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:15 x 25 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 15
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 25


  Quantitat UN

 • 17447
  SUNXO 15X25/10X6000 E-5 C/30

  Codi Manxa: 17447
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:15 x 25 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 15
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 25


  Quantitat UN

 • 17322
  SUNXO 15X25/10X6000 E-6 C/20

  Codi Manxa: 17322
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.108 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:15 x 25 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 15
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 25


  Quantitat UN

 • 17323
  SUNXO 15X25/10X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17323
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.36 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:15 x 25 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 15
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 25


  Quantitat UN

 • 17353
  SUNXO 15X25/12X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17353
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 4.431 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:15 x 25 x 12mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 15
  DIÀMETRE : 12
  DIMENSIÓ2 : 25


  Quantitat UN

 • 17343
  SUNXO 15X25/12X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17343
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 4.431 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:15 x 25 x 12mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 15
  DIÀMETRE : 12
  DIMENSIÓ2 : 25


  Quantitat UN

 • 17311
  SUNXO 15X25/8X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17311
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 2.363 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:15 x 25 x 8mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 15
  DIÀMETRE : 8
  DIMENSIÓ2 : 25


  Quantitat UN

 • 17303
  SUNXO 15X25/8X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17303
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 2.363 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:15 x 25 x 8mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 15
  DIÀMETRE : 8
  DIMENSIÓ2 : 25


  Quantitat UN

 • 17336
  SUNXO 20X20/10X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17336
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.36 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:20 x 20 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 20
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 20


  Quantitat UN

 • 17443
  SUNXO 20X20/10X6000 E-5 C/30

  Codi Manxa: 17443
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.15 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:20 x 20 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 20
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 20


  Quantitat UN

 • 17354
  SUNXO 20X20/12X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17354
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 4.72 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:20 x 20 x 12mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 20
  DIÀMETRE : 12
  DIMENSIÓ2 : 20


  Quantitat UN

 • 17344
  SUNXO 20X20/12X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17344
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 4.967 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:20 x 20 x 12mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 20
  DIÀMETRE : 12
  DIMENSIÓ2 : 20


  Quantitat UN

 • 17312
  SUNXO 20X20/8X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17312
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 2.363 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:20 x 20 x 8mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 20
  DIÀMETRE : 8
  DIMENSIÓ2 : 20


  Quantitat UN

 • 17304
  SUNXO 20X20/8X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17304
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 2.363 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:20 x 20 x 8mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 20
  DIÀMETRE : 8
  DIMENSIÓ2 : 20


  Quantitat UN

 • 17337
  SUNXO 20X25/10X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17337
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.434 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:20 x 25 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 20
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 25


  Quantitat UN

 • 17326
  SUNXO 20X25/10X6000 E-6 C/20

  Codi Manxa: 17326
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.434 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:20 x 25 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 20
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 25


  Quantitat UN

 • 17327
  SUNXO 20X25/10X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17327
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.434 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:20 x 25 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 20
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 25


  Quantitat UN

 • 17355
  SUNXO 20X25/12X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17355
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 4.505 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:20 x 25 x 12mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 20
  DIÀMETRE : 12
  DIMENSIÓ2 : 25


  Quantitat UN

 • 17345
  SUNXO 20X25/12X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17345
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 4.505 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:20 x 25 x 12mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 20
  DIÀMETRE : 12
  DIMENSIÓ2 : 25


  Quantitat UN

 • 17313
  SUNXO 20X25/8X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17313
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 2.436 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:20 x 25 x 8mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 20
  DIÀMETRE : 8
  DIMENSIÓ2 : 25


  Quantitat UN

 • 17305
  SUNXO 20X25/8X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17305
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 2.436 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:20 x 25 x 8mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 20
  DIÀMETRE : 8
  DIMENSIÓ2 : 25


  Quantitat UN

 • 17338
  SUNXO 30X30/10X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17338
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.78 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:30 x 30 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 30
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 30


  Quantitat UN

 • 17328
  SUNXO 30X30/10X6000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17328
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 3.78 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:30 x 30 x 10mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 30
  DIÀMETRE : 10
  DIMENSIÓ2 : 30


  Quantitat UN

 • 17356
  SUNXO 30X30/12X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17356
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 5.534 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:30 x 30 x 12mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 30
  DIÀMETRE : 12
  DIMENSIÓ2 : 30


  Quantitat UN

 • 17347
  SUNXO 30X30/12X6000 E-8 C/20

  Codi Manxa: 17347
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 5.534 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:30 x 30 x 12mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 30
  DIÀMETRE : 12
  DIMENSIÓ2 : 30


  Quantitat UN

 • 17348
  SUNXO 30X30/12X6000 E-8 C/30

  Codi Manxa: 17348
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 5.534 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:30 x 30 x 12mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 30
  DIÀMETRE : 12
  DIMENSIÓ2 : 30


  Quantitat UN

 • 17357
  SUNXO 40X40/12X5000 E-6 C/30

  Codi Manxa: 17357
  QUALITAT: B500SD
  Pes UAHE: 6.069 KG/M
  NORMA CERTIFICAT: UNE-EN 10204/3.1
  NORMATIVA MATERIAL: UNE-EN 10080=200
  DIMENSIONS:40 x 40 x 12mm.
  ATRIBUTS
  DIMENSIÓ1 : 40
  DIÀMETRE : 12
  DIMENSIÓ2 : 40


  Quantitat UN

Mostrant 1 - 60 de 67 elements