Imprimat - Manxa Ferros

IMPRIMACIÓ

La imprimació és el primer pas en el procés de pintar un element estructural. Es fa un cop s’ha granallat el material per tal que el ferro que acaba de perdre la capa de protecció no s’oxidi de nou. La imprimació també facilitarà l’adherència de la pintura d'acabat. Recobriments de 25, 50 i 75 micres 

-

    • CAPACITATS DE LA MAQUINÀRIA:

• Recobriments de 25, 50 i 75 micres

• Colors disponibles: vermell i gris

• Imprimació antioxidant de fosfat de zinc, resistent al foc amb certificat BS1D0 i repintable amb qualsevol pintura.

• Rals aproximats: Gris 7001 i el vermell 3000