Escot de bigues - Manxa Ferros

ESCOT DE BIGUES

Fem els escots a les bigues per facilitar el seu muntatge.

Podem inclús, enviar directament el material a l'obra.

     

-