PERFORADA RODONA GALVANITZADA - Manxa Ferros

PERFORADA RODONA GALVANITZADA

*Per encàrrec

Indicar les mesures de llarg i ample i gruix. També la mida del forat, distància entre centres. I si els forats són paralels o alterns entre si.

|
Consultar