Missió, visió i valors - Manxa Ferros

Missió, visió i valors

MISSIÓ

Externalitzar i digitalitzar la gestió de l’aprovisionament del client a través de manxa

.

VISIÓ

Ser considerats pels nostres clients com un aliat estratègic per a millorar la seva competitivitat i eficiència

.

VALORS

Orientació al client

  • Entès com el desig d’ajudar o donar servei als clients i d’entendre o satisfer les seves necessitats. Implica esforçar-se per conèixer i resoldre els problemes del client.

.

Rigor i sensabilitat d'organització

  • Capacitat de perseguir la qualitat en el treball en base a millorar els procediments utilitzats i el resultat final

.

Recerca, lideratge, innovació

  • Activitats centrades en buscar i proposar millores contínues en l’organització que afavoreixin la posició de lideratge en el mercat.

.

Rendibilitat i sentit econòmic

  • Capacitat per desenvolupar activitats amb la requerida qualitat i amb una bona gestió del temps i els recursos. Disminució de costos o augment del valor.

.

Compromís

  • El compromís i la capacitat per assumir i compartir els valors i la cultura de l’organització