Marcatge en Fred - Manxa Ferros

MARCATGE EN FRED

Marquem de forma permanent i fàcilment llegible mitjançant micropercussió. 

Marquem els productes amb la referència que ens proporciones (marca de part o de conjunt) per tal de conservar la traçabilitat i la identificació del material tant en els processos de manipulació, com en els diferents recobriments posteriors que poden portar (pintura o galvanització), facilitant la seva col·locació a l'obra.

A partir del programa TEKLA podràs extreure l'arxiu "Comanda Conjunt Manxa" on hi figurarà la referència del conjunt de cadascuna de les unitats de la comanda. Aquest arxiu el carregarem directament al nostre sistema ERP, evitant així qualsevol error. Aquesta referència es marcarà en fred al perfil amb un màxim de 10 caràcters de 10 mm, i es posarà a l'etiqueta identificativa de cadascun dels materials.

Aquest servei va dirigit a...

  • Constructors d'Estructures Metàl·liques que vulguin assegurar la traçabilitat dels materials i complir amb la normativa EN1090. És imprescindible en aquelles estructures metàl·liques que vagin galvanitzades.
  • Tots els clients que vulguin facilitar la identificació en tot el procés de manipulació dels materials.