Granallat - Manxa Ferros

GRANALLAT

El procés de granallat consisteix en la projecció a pressió de boles esfèriques d’acer sobre el ferro per eliminar l'òxid i altres imperfeccions. Preparem el material per a ser pintat

-

  • CAPACITATS DE LA MAQUINÀRIA:

• Possibilitats del servei: llargs de 2 a 18 metres

• Granalla grau SA 2 ½ segons norma ISO 8501 amb granalla esfèrica tipus S390

• Es poden granallar: bigues, tubs quadrats o rectangulars de 3mm de gruix o més

• Angles, T, U i passamans a partir de 40x6mm