Elaboració i muntatge d'acers per formigó - Manxa Ferros

ELABORACIÓ I MUNTATGE D'ACERS PER FORMIGÓ

Disposem de Departament Tècnic per especejar els planells d’obra

Entreguem el material segons terminis marcats, etiquetat i referenciat segons indicacions del client per tal de reduir i eliminar qualsevol error.

Organitzem els certificats de qualitat segons obra per tal que sigui més fàcil la seva traçabilitat i localització. Manxa s’ocupa d’emmagatzemar i guardar tota la informació per tal de facilitar-la al client en cas que sigui necessari.

-