ANGULAR 200X200X20 S-275JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (5)
ANGULAR 200X200X20 S-275JR Ref. 3351
PES UAHE: 62.3
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10056-2=1
Qualitat S275
DIMENSIONS:200 x 200 x 20mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)