Política de privacitat - Manxa Ferros

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els informem que, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem a la seva disposició la següent informació:

 

El Responsable del tractament de les seves dades és Manxa 1876, S.L, con CIF: B17627316 i domicili a Olot, C/ Mestre de Falla, 14-16 - CP 17800 (d'ara en endavant, grup Manxa). L'informem que tractem la informació que vostè ens facilita amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud de registre i compra de productes de les empreses del Grup a la nostra pàgina web. La identitat de totes les empreses del Grup Manxa pot ser coneguda mitjançant l'Accés a l'Avís Legal de la pàgina web www.manxaferros.com. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre vostè no en sol·liciti la seva eliminació.

 

Les seves dades podran ser comunicaces a terceres empreses subcontractades per possibilitar l'entrega de comandes realitzades. Tots els nostres proveïdors i/o col·laboradors disposen de compromisos de confidencialitat firmats.

 

L'informem que vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la seva eliminació quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o oposar-se al tractament dels mateixos.  En aquests casos, únicament es conservaran per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. La base legal per al tractament de les seves dades de consentiment atorgat al fer click a la casella d'acceptació d'al final del formulari d'alta.