(+) blog manxa: Vols veure els nostres serveis de transformació? - Manxa Ferros

Vols veure els nostres serveis de transformació?

Amb aquests vídeos podràs veure com treballem!
Servei de tall | Serra Cinta
  Servei de tall a mida per perfils estructurals i comercials de gran envergadura de 2 a 18 metres.
  Disposem de maquinària per tallar en recte (90º) o bé a biaix (fins a 65º)
Vull veure més
Servei de tall | Serra de Disc
  Servei de tall a mida per perfils estructurals i comercials de gran envergadura de 2 a 15,5 metres.
  Disposem de maquinària per tallar en recte (90º) o bé a biaix (fins a 65º)
Vull veure més
Servei de foradat
  Servei de foradat de perfils estructurals i angles de més de 60 i de 1,2 a 15 metres.
  Forats rodons de 10mm a 40mm Ø.
  Forats colissos de 10mm a 50mm Ø.
  Forats roscats i forats avellanats.
Vull veure més
Servei de
marcatge en fred

  Marquem de forma permanent i fàcilment llegible.
  Utilitzem micropercussió (bigues i tubs).
 
Vull veure més
Servei de ganallat i emprimació
  Granalla grau SA 2 ½ segons norma ISO 8501 amb granalla esfèrica tipus S390
  Recobriments de 25, 50 i 75 micres.
  Colors disponibles: vermell i gris.
  Imprimació antioxidant de fosfat de zinc, resistent al foc amb certificat BS1D0 i repintable amb qualsevol pintura.
  Rals aprox: Gris 7001 i el vermell 3000.
Vull veure més