HEA 800 S-275JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
HEA 800 S-275JR Ref. 3777
PES UAHE: 229.6
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10034=199
Qualitat S275
DIMENSIONS:790 x 300 x 15mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)