HEA 100 S-355JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
HEA 100 S-355JR Ref. 3884
PES UAHE: 17.12
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10034=199
Qualitat S355
DIMENSIONS:96 x 100 x 5mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)