HEA 220 S-355JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
HEA 220 S-355JR Ref. 3890
PES UAHE: 51.76
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10034=199
Qualitat S355
DIMENSIONS:210 x 220 x 7mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)