HEB 160 S-275JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
HEB 160 S-275JR Ref. 2981
PES UAHE: 43.67
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10034=199
Qualitat S275
DIMENSIONS:160 x 160 x 8mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)