HEB 900 S-275JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
HEB 900 S-275JR Ref. 3794
PES UAHE: 298.28
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10034=199
Qualitat S275
DIMENSIONS:900 x 300 x 18.5mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)