HEB 180 S-355JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
HEB 180 S-355JR Ref. 3915
PES UAHE: 52.48
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10034=199
Qualitat S355
DIMENSIONS:180 x 180 x 8.5mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)