HEM 100 S-275JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
HEM 100 S-275JR Ref. 3796
PES UAHE: 42.85
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10034=199
Qualitat S275
DIMENSIONS:120 x 106 x 12mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)