HEM 400 S-275JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
HEM 400 S-275JR Ref. 3811
PES UAHE: 262.4
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10034=199
Qualitat S275
DIMENSIONS:432 x 307 x 21mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)