HEM 260 S-355JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
HEM 260 S-355JR Ref. 3945
PES UAHE: 176.3
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10034=199
Qualitat S355
DIMENSIONS:290 x 268 x 18mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)