HEM 700 S-355JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
HEM 700 S-355JR Ref. 3959
PES UAHE: 308.53
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10034=199
Qualitat S355
DIMENSIONS:716 x 304 x 21mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)