IPE 750 X 173 S-275JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
IPE 750 X 173 S-275JR Rèf. 3757
PES UAHE: 177.33
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10034=199
Qualitat S275
DIMENSIONS:750mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)