IPN 220 S-275JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
IPN 220 S-275JR Ref. 2665
PES UAHE: 31.88
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10024=199
Qualitat S275
DIMENSIONS:220 x 98 x 8.1mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)