IPN 260 S-275JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
IPN 260 S-275JR Ref. 2698
PES UAHE: 42.95
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10024=199
Qualitat S275
DIMENSIONS:260 x 113 x 9.4mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)