IPN 120X6100 S-275JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
IPN 120X6100 S-275JR Ref. 3369
PES UAHE: 11.48
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10024=199
Qualitat S275
DIMENSIONS:120 x 58 x 5.1mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)