IPN 360 S-275JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
IPN 360 S-275JR Ref. 3760
PES UAHE: 78.11
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10024=199
Qualitat S275
DIMENSIONS:360 x 143 x 13mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)