IPN 280 S-355JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
IPN 280 S-355JR Ref. 3871
PES UAHE: 49.2
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10024=199
Qualitat S355
DIMENSIONS:280 x 119 x 10.1mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)