IPN 600 S-355JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
IPN 600 S-355JR Ref. 3883
PES UAHE: 203.98
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10024=199
Qualitat S355
DIMENSIONS:600 x 215 x 21.6mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)