QUADRAT 140 PALANQUILLA - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
QUADRAT 140 PALANQUILLA Ref. 4872
PES UAHE: 160.02
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL
Qualitat S275
DIMENSIONS:140 x 140mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)