QUADRAT 100 S-275JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (5)
QUADRAT 100 S-275JR Ref. 4845
PES UAHE: 80.86
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10059=200
Qualitat S275
DIMENSIONS:100 x 100mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)