QUADRAT 80 S-355JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (5)
QUADRAT 80 S-355JR Ref. 4861
PES UAHE: 51.75
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10059=200
Qualitat S355
DIMENSIONS:80 x 80mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)