RODÓ 240 S-275JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (5)
RODÓ 240 S-275JR Ref. 4764
PES UAHE: 369.33
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10060=200
Qualitat S275
DIMENSIONS:240mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)