UPE 160 S-275JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
UPE 160 S-275JR Ref. 3826
PES UAHE: 17.425
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10279=200
Qualitat S275
DIMENSIONS:160 x 70 x 5.5mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)