UPE 360 S-275JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
UPE 360 S-275JR Rèf. 3834
PES UAHE: 62.73
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10279=200
Qualitat S275
DIMENSIONS:360 x 110 x 12mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)