UPE 100 S-355JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
UPE 100 S-355JR Ref. 3964
PES UAHE: 10.094
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10279=200
Qualitat S355
DIMENSIONS:100 x 55 x 4.5mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)