UPE 300 S-355JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
UPE 300 S-355JR Ref. 3975
PES UAHE: 45.73
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10279=200
Qualitat S355
DIMENSIONS:300 x 100 x 9.5mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)