UPE 330 S-355JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
UPE 330 S-355JR Ref. 3976
PES UAHE: 54.796
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10279=200
Qualitat S355
DIMENSIONS:330 x 105 x 11mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)