UPE 400 S-355JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
UPE 400 S-355JR Ref. 3978
PES UAHE: 74.005
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10279=200
Qualitat S355
DIMENSIONS:400 x 115 x 13.5mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)