UPN 80 S-275JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
UPN 80 S-275JR Rèf. 2834
PES UAHE: 8.87
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10279=200
Qualitat S275
DIMENSIONS:80 x 45 x 6mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)