UPN 300 S-275JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
UPN 300 S-275JR Ref. 2946
PES UAHE: 47.36
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10279=200
Qualitat S275
DIMENSIONS:300 x 100 x 10mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)