UPN 320 S-275JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
UPN 320 S-275JR Ref. 3837
PES UAHE: 60.99
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10279=200
Qualitat S275
DIMENSIONS:320 x 100 x 14mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)