UPN 380 S-355JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
UPN 380 S-355JR Ref. 3995
PES UAHE: 64.68
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10279=200
Qualitat S355
DIMENSIONS:380 x 102 x 13.5mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)