UPN 160X6100 S-355JR - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
UPN 160X6100 S-355JR Ref. 4526
PES UAHE: 19.27
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10279=200
Qualitat S355
DIMENSIONS:160 x 70 x 7.5mm.
Longitud
 mm.
Marcatge
Tall
Forats
Granalla
Imprimació
Micres
POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)