UPN 350 S-275 - Manxa Ferros
Configuració del producte (4)
UPN 350 S-275 Rèf. 61
PES UAHE: 62.12
NORMA CERTIFICAT UNE-EN 10204/3.1
NORMATIVA MATERIAL UNE-EN 10279=200
Qualitat S275
DIMENSIONS:350 x 100 x 14mm.
Longitud
Marcatge
Tall
 
 
Forats
Granalla
Imprimació
 mm.
Micres

POSICIONS PER TALL
TIPUS DE TALL (T1, T3, T7, T9)